Xem đầy đủ danh sách sách mới
Chọn trang:
STT Tiêu đề Tác giả Nhà XB Năm XB
1 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sán Việt Nam Sự Thật 2017
2 (N/A)
3 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II Đại học Sư phạm 2018
4 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II Đại học Sư phạm Hà Nội
5 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II Đại học Sư phạm 2018
6 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II Đại học Sư phạm 2017
7 Pháp luật đại cương Đại học Kinh tế
8 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3 Đại học sư phạm
9 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 2 Đại học sư phạm
10 (N/A)
11 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II Nguyễn Hải Thập ĐHSP 2017
12 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng III Nguyễn Hải Thập ĐHSP 2017
13 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Anh Chính trị Quốc gia 2017
14 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Phạm Văn Sinh Chính trị Quốc gia 2017
15 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đinh Xuân Lý Chính trị Quốc gia 2009
16 Thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở lớp mẫu giáo ghép vùng dân tộc thiểu số Lý Thị Hằng
17 Tuyển chọn thơ ca, truyện kể chủ đề bản thân và các mối quan hệ xã hội Giáo dục Việt Nam
18 Thơ dành cho nhà trẻ Nguyễn Thị Mai Chi Giáo dục Việt Nam
19 Một số văn bản pháp quy về giáo dục mầm non Phan Lan Anh, Trần Thu Hòa Giáo dục mầm non
20 Những sáng kiến kinh nghiệm chọn lọc nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ Phan Lan Anh, Lý Thị Hằng Giáo dục Việt Nam
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Danh mục sách mới
Chọn trang:
1. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sán Việt Nam Chi tiết
2. (N/A) Chi tiết
3. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II Chi tiết
5. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II Chi tiết
Liên kết website
THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN - NGHE AN TEACHER TRAINING COLLEGE (NTTC)
Cơ sở1: Km số 5 - Đường Lê Viết Thuật - Xã Hưng lộc- Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ An
Cơ sở 2: Số 63C - Lê Hồng Phong - Phường Hưng Bình-Thành phố Vinh-Tỉnh Nghệ An
Tel : 0383857070 - fax: 0383857042 - Email: cdspnghean@.hn.vnn.vn