Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 46,336
Hôm nay: 37
Đang xem: 13
Danh sách tin bài
Danh mục luận văn (26/02/2019)

 DANH MỤC LUẬN VĂN, LUẬN ÁN NỘP VÀO THƯ VIỆN

 

TT

TÊN LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

TÁC GIẢ

KHOA

LOẠI

 

NĂM

1

Một số giải pháp tăng cường tính bền vững và dung lượng giấu trong ảnh

Nguyễn Văn Dũng

CNTT

Luận văn

 

2009

 

2

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM cho sv trường CĐSPNA

Ngô Tiến Dũng

CNTT

Luận văn

 

2008

 

3

Trí tuệ cảm xúc của giáo viên trường MN thành phố Vinh

Lê.Th.Dung

MN

Luận văn

 

2010

 

4

Xây dựng và sử dụng câu hỏi bài tập để dạy học phần “ Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi MN”

Nguyễn Trọng Bình

MN

Luận văn

 

2010

 

5

Kết hợp p.p truyền thống và p.p tích cực trong giảng dạy” phần thứ nhất” môn học những nguyên lí cơ bản của CN.Mac- LN ở trường CĐSPNA

Nguyễn Ngọc Quý

Khoa LLCT

Luận văn

 

2010

6

Nghiên cứu ảnh hưởng của 1 số thông số lên kìm quang học sử dụng 2 chùm quang Grauss ngược chiếu

Hoàng Đình Hải

Khoa THCS

Luận án

 

2014

 

7

Ảnh hưởng của thiếu hụt iốt lên sự phát triển một số chỉ tiêu hình thái và năng lực trí tuệ ở học sinh tiểu học Nghệ An

Nguyễn T.Bích.Liên

Tự nhiên

Luận văn

 

2004

8

Bài giảng điện tử môn dịch nói 1 dành cho sinh viên năm thứ 2 khoa ngoại ngữ

Phạm Thị Mai Anh , Nguyễn Thị Hồng Nhung

Ngoại ngữ

Đề tài NCKH

 

2014

 

9

Biện pháp giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4-5 tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở trường mầm non trên địa bàn Thành phố Vinh

Nguyễn Thị Thanh Xuân, Cao Thị Phụng Minh

Mầm non

Đề tài NCKH

 

2014

10

Biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ 4-5 tuổi ở các trường mầm non trên địa bàn Thành phố Vinh

Lê Thị Phương Dung

Mầm non

Đề tài NCKH

 

2014

11

Biện pháp tổ chức tự học trên lớp cho sinh viên khi dạy chương “ Người thầy giáo trường THCS” tại trường Cao đẳng Sư phạm

Trần Thị Trúc

Tâm lý giáo dục

Luận văn

 

2005

12

Biểu hiện tâm lý nhân vật trong tiểu thuyết hiện thực phê phán Việt Nam

Nguyễn Thị Hoài An

Tiểu học

Luận văn

 

2001

13

Cấu trúc chương trình lý luận dạy học theo hướng mô đun hóa

Lê Thị Hồng Phương

Mầm non

Luận Văn

 

2002

14

Cây lúa trong tầm thức người việt

Phạm Bá Tân

THCS

Luận văn

 

2002

15

Đặc điểm cuộc thoại mua bán ở chợ nghệ tĩnh

Trịnh Thị Mai

 

Luận án

 

2006

 

 

16

Đặc điểm ngôn ngữ phần mở đầu trong ca dao trữ tình Việt Nam

Võ Hữu Vân

Tiểu học

Luận văn

 

2002

 

 

17

Dạy ghi tóm tắt bằng tiếng Nga cho sinh viên không chuyên ngữ Việt Nam

Phan Thị Thanh An

 

Ngoại ngữ

 

Luận văn

 

 

2003

   

 

18

Dạy học phần đại số đại cương thông qua việc xây dựng một số mô đun theo hướng liên hệ với chương trình THCS cho sinh viên toán ở trường CĐSPNA

Trần Thị Cẩm Thơ

Tiểu học

Đề tài NCKH

 

 

2014

19

Điển hình hóa trong văn xuôi hiện thực phê phán Việt Nam (giai đoạn 1930-1945)

Nguyễn T.Thu.Thủy

Xã hội

Luận án

 

2006

 

20

Dòng họ Cao ở Bạch Ngọc Đô lương Nghệ An

Nguyễn Ngọc Khánh

Xã hội

Luận văn

 

2004

21

Tư tưởng của Khổng Tử về giáo dục và ảnh hưởng của nó với phát triển giáo dục…

Thái Doãn Việt

LLCT

Luận văn

 

 

2006

 

22

A contrastive analysis of modal meanings expressed via must, should, have to in english and the equivalents in Vietnam

Phạm Thị Mai Anh

Ngoại ngữ

Luận án

 

2005

23

A study on improving pronuciation for english my or students at Nghe An college education through regular feedback

Nguyễn Thị Ngọc, Hồ Thị Phương Mai

Ngoại ngữ

Đề tài NCKH

 

 

2014

24

A contra stive analysis of the grammartiarl and semantic features of words and didiomes denoting “intellgence Wisdom” in english and Vietnams

Phan Thị Minh Châu

Ngoại ngữ

Luận án

 

 

2005

25

Giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm nghệ an trong giai đoạn hiện nay

     

 

26

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Nghệ An trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa

Vương Anh Đào

Khoa CT

Luận văn

 

2005

27

Động lực trên mặt xuyến hai chiều

Lê Đình Cẩn

Tiểu học

Luận Văn

 

28

Mặc cảm lạc loài của cái tôi trữ tình trong thơ mới 1932-1945

Mai Xuân Dương

Tiểu học

Luận văn

 

2001

29

Một số bài tập nhằm phát triển sức bền cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất trường CĐSPNA

Lê Quang Sơn

GDTC

Đề tài NCKH

 

2014

30

Một số gải pháp bồi dưỡng kỹ năng tìm lời giải các bài toán cho học sinh tiểu học thông qua dạy học giải toán

Phạm Đình Hòa

Tiểu học

Đề tài NCKH

 

2014

31

Một số biện pháp bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi thông qua dạy học chủ đề bất đẳng thức

Trần Anh Tuấn

Hiệu phó

Đề tài NCKH

 

2014

32

Một số biện pháp cải tiến công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường CĐSPNA

Trần Văn Phước

Thanh Tra

Luận văn

 

2006

33

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học toán cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số khoa giáo dục tiểu học

Vũ Anh Hoa

Tiểu học

Đề tài NCKH

 

2014

34

Một số biện pháp phát triển khả năng giao tiếp cho trẻ 3-4 tuổi

Vũ Hà Giang

Mầm non

Đề tài NCKH

 

2014

35

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác đội thiếu niên tiền phong HCM cho sinh viên ban chuyên thể dục đoàn đội trường CĐSPNA

Nguyễn Thị Minh Thư

GDTC

Luận văn

 

2003

36

Một số biện pháp rèn luyện năng lực tự học môn giáo dục học mầm non cho sinh viên khoa GDMN trường CĐSPNA theo tiếp cận năng lực thực hiện

Lê . Th.Hồng Phương

Mầm non

Đề tài NCKH

 

2014

37

Một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai trò có chủ đề nhằm giáo dục lòng nhân ái cho mẫu giáo 5-6 tuổi

Hoàng T.Hảo Quế

Mầm non

Đề tài NCKH

 

2014

38

Một số giải pháp giúp sinh viên khoa giáo dục tiểu học ứng dụng hiệu quả phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học tự nhiên xã hội

Thái Thị Đào

Tiểu học

Đề tài NCKH

 

2014

39

Một số giải pháp nâng cao kỹ năng múa cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại một số trường mầm non Thành phố Vinh trong hoạt dộng âm nhạc

Hoàng Thị Hải Quế

Mầm non

Đề tài NCKH

 

2014

 

40

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên trường CĐSPNA

Ngô Tiến Dũng

Thiết bị - TV

Luận văn

 

2008

41

Một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học và bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thể dục ở các trường THCS huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

Nguyễn Lương Lợi

GDTC

Luận văn

 

2006

42

Nâng cao năng lực tư duy cho sinh viên cao đẳng sư phạm thông qua hệ thống bài tập ứng dụng các định luật Niutơn và các lực cơ học

Lê Văn Hậu

Tự nhiên

Luận văn

 

2001

43

Nâng cao nhận thức về vai trò của truyện cổ tích cho học sinh tiểu học

Nguyễn Thị Nga

Tiểu học

Đề tài NCKH

 

2014

 

44

Ngân hàng câu hỏi học phần kiến trúc máy tính

Lê.T.Q.Thương

CNTT

Đề tài NCKH

 

2014

45

Ngân hàng câu hỏi  học phần đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lê.T.Thanh.Hoa

LLCT

Đề tài NCKH

 

2014

46

Ngân hàng câu hỏi phương pháp dạy học giáo dục công dân 1,2

Nguyễn T.Minh Lệ

LLCT

Đề tài NCKH

 

2014

47

Ngân hàng câu hỏi  tư tưởng Hồ Chí Minh

Lê.T.Thanh.Hoa

LLCT

Đề tài NCKH

 

2014

48

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá các học phần tâm lý học đại cương, tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

Trần Thị Thìn

Tâm lý

Đề tài NCKH

 

2014

51

Ngân hàng câu hỏi đề thi đọc –hiểu 3 dành cho sinh viên năm 2 chuyên ngành sư phạm theo định hướng SFCE

Thái T.Mai.Liên

Ngoại ngữ

Đề tài NCKH

 

2014

52

Nghiên cứu mức độ trí tuệ của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại Nghệ An

Nguyễn T.Th.Xuân

Mầm non

Luận văn

 

2006

53

Nghiên cứu thực trạng stress biểu hiện trên sinh viên trường CĐSPNA

Nguyễn T.K.Thanh

Mầm non

Luận văn

 

2004

54

Nghiên cứu tổng hợp phức đơn và đa phối tử Alanat – Glutamat của niken(II) thử hoạt tính kháng khuẩn của chúng

Nguyễn Thị Quang

CNTT

Luận văn

 

2004

55

Phong cách truyện ngắn Nguyễn Ái Quốc

Nguyễn T.Hoài. Dung

Tiểu học

Luận Văn

 

2005

56

Quan điểm giao tiếp trong dạy học phần môn học vần ở trường tiểu học

Trần Thị Hảo

Tiểu học

Đề tài NCKH

 

2014

57

Rèn luyện năng lực tự học cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin

Nguyễn Thị Quang

CNTT

Luận văn

 

2004

58

Tác động của toàn cầu hóa đến bản sắc văn hóa Việt Nam hiện nay

Chu Thị Mỹ Hạnh

LLCT

Luận văn

 

2005

59

Thạch lam với Tự Lực Văn Đoàn

Lê Minh Thuyên

Tiểu học

Luận án

 

2004

60

Thiết kế và sử dụng Graph trong dạy học phần sinh thái học và môi trường ở trường CĐSPNA

Trần T.Kim.Ngân

Tự nhiên

Đề tài NCKH

 

2014

61

Thực trạng và biện pháp giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh sinh viên khoa Giáo dục mầm non trường CĐSPNA

Nguyễn T.Kim.Thanh

Mầm non

Đề tài NCKH

 

2014

62

Tiểu thuyết sử thi Việt Nam 1945-1975

Hoàng Mạnh Hùng

Tiểu học

Luận án

 

2004

63

Tìm hiểu một số đặc điểm cách tân của văn xuôi Việt Nam sau 1975 để vận dụng vào dạy học mảng văn xuôi đương đại ở trường CĐSPNA

Võ Th.Thanh.Hà

Xã hội

Đề tài NCKH

 

2014

64

Tổ chức và khoa học quản lý

Trần Văn Phước

Thanh tra

Đề tài NCKH

 

2014

65

Tổng hợp và nghiên cứu phức đơn phối tử của Co (II) với Glixin và Axit-Aspartic thử hoạt tính kháng khuẩn của chúng

Cao Thị Hiên

Tự nhiên

Luận văn

 

2004

66

Trào lưu xã hội dân chủ ở các nước Tư bản phát triển và ảnh hưởng của nó đến Chủ nghĩa xã hội hiện thực

Nguyễn.T.Nguyệt Ánh

LLCT

Luận văn

 

2007

67

Tương tự P-ADIC của bổ đề  Siu - YEUNG

Đậu T.Hương.Lan

CNTT

Luận văn

 

2002

68

Vận dụng các quan điểm hiện đại vào dạy học môn toán

Nguyễn Đình Hùng

Tự nhiên

Đề tài NCKH

 

2014

69

Vận dụng  dạy học theo nhóm vào dạy học tâm lý giáo dục ở trường CĐSPNA nhằm nâng cao kết quả học tập cho sinh viên

Nguyễn Văn Cầm

P.Khảo thí

Luận văn

 

2002

70

Vốn từ chỉ nghề nước mắm Vạn Phần Diễn Châu Nghệ An

Trần T.Phương.Thảo

Mầm non

Luận văn

 

2005

71

Xây dựng bộ bài tập trắc nghiệm tự luyện trực tuyến môn kỹ năng tổng hợp 1 và 2 dành cho sinh viên chuyên ngành Tiếng anh

Phạm Minh Châu

Ngoại ngữ

Đề tài NCKH

 

2014

72

Xây dựng hệ thống bổ trợ dẫn dắt nhằm nâng cao chất lượng dạy học phần giáo dục thể chất 1 hệ cao đẳng chính quy trường CĐSPNA

Ngô Minh Viên

GDTC

Đề tài NCKH

 

2014

73

Động cơ học tập của sinh viên sư phạm, thực trạng và phương pháp giáo dục

Trần Thị Thìn

Bộ môn Tâm lý

Luận án

 

2004

 

74

Một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai trò có chủ đề nhằm giáo dục lòng nhân ái cho trẻ MG 5- 6 tuổi

Nguyễn Th.Q.Hoa

Mầm non

Luận văn

 

2005

 

74

Xây dựng Website hỗ trợ dạy học

Lê Ngọc Đào

GDTC

Luận văn

 

2004

 

75

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan MCQ (Mutillple – Choice  - Qustion) về phần sinh thái học lớp 11 - THPT

Lê Văn Sách

TTBDKNM

Luận

văn

 

2004

Hướng dẫn bảo quản tài liệu lưu trữ  (21/10/2010)

Tài liệu lưu trữ là tài sản quý giá của dân tộc, có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phải được bảo quản an toàn tuyệt đối theo đúng những yêu cầu, quy định của Nhà nước.

Vẫn đề lập tiêu đề mô tả cho tên tác giả cá nhân người Việt Nam  (21/10/2010)

Đã nhiều năm nay, vấn đề lập tiêu đề mô tả cho tên tác giả cá nhân người Việt Nam dường như ít được quan tâm, kể từ cuộc tranh luận trong thập niên 70 của thế kỉ XX...

Thực tiễn công tác phân loại tài liệu ở Việt Nam hiện nay (21/10/2010)

Công tác phân loại luôn được các thư viện và cơ quan thông tin trên thế giới hết sức quan tâm. Phân loại tài liệu là một khâu công tác quan trọng giúp cho việc kiểm soát thư mục, góp phần thúc đẩy việc khai thác, trao đổi thông tin trong phạm vi quốc gia và quốc tế.

Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Danh mục sách mới
Chọn trang:
1. Hướng dẫn học khoa học 4 : Tập 1 Chi tiết
2. Hướng dẫn học tự nhiên và xã hội 2/H 556 D Chi tiết
3. (N/A) Chi tiết
4. Hướng dẫn học tự nhiên và xã hội 3 : Tập 2/H 556 D Chi tiết
5. Hướng dẫn học tự nhiên và xã hội 3 : Tập 1 Chi tiết
Liên kết website