Tìm nâng cao opac
Loại tài liệu
Nhan đề
Tác giả
Nơi xuất bản
Năm xuất bản
nhà xuất bản
Từ khóa
Sắp theo Kiểu sắp
1 trang
 
Hướng dẫn tra cứu tài liệu

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

Chức năng này cung cấp cho người dùng công cụ tìm kiếm thông tin thư mục theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Cung cấp các khả năng tìm kiếm mạnh với giao diện được thể hiện dưới dạng một Form mẫu định sẵn.

B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có:
    - Nhan đề
    - Tác giả
    - Từ khóa
    - Nơi xuất bản
    - Năm xuất bản
    - Nhà xuất bản

B2: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100

B3: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

B4: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi

B5: Chọn kiểu hiển thị biểu ghi theo ISBD hoặc theo Marc21
    - Màn hình hiển thị theo ISBD
    - Màn hình hiển thị theo Marc21
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Danh mục sách mới
Chọn trang:
1. Hướng dẫn học khoa học 4 : Tập 1 Chi tiết
2. Hướng dẫn học tự nhiên và xã hội 2/H 556 D Chi tiết
3. (N/A) Chi tiết
4. Hướng dẫn học tự nhiên và xã hội 3 : Tập 2/H 556 D Chi tiết
5. Hướng dẫn học tự nhiên và xã hội 3 : Tập 1 Chi tiết
Liên kết website