Xem chi tiết bản ghi biên mục
Nhan đề Một số văn bản pháp quy về giáo dục mầm non
Tác giả Phan Lan Anh, Trần Thu Hòa
Dữ liệu số
Loại file Mô tả Tải xuống
Số đăng ký cá biệt
STT Số cá biệt Trạng thái còn Kho Tình trạng Hạn trả
1 MN.009072 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
2 MN.009073 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
3 MN.009074 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
4 MN.009075 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
5 MN.009076 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
6 MN.009077 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
7 MN.009078 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
8 MN.009079 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
9 MN.009080 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
10 MN.009081 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
11 MN.009082 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
12 MN.009083 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
13 MN.009084 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
14 MN.009085 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
15 MN.009086 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
16 MN.009087 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
17 MN.009088 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
18 MN.009089 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
19 MN.009090 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
20 MN.009091 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
Biểu ghi MARC21 [Xem]
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Danh mục sách mới
Chọn trang:
1. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sán Việt Nam Chi tiết
2. (N/A) Chi tiết
3. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II Chi tiết
5. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II Chi tiết
Liên kết website
THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN - NGHE AN TEACHER TRAINING COLLEGE (NTTC)
Cơ sở1: Km số 5 - Đường Lê Viết Thuật - Xã Hưng lộc- Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ An
Cơ sở 2: Số 63C - Lê Hồng Phong - Phường Hưng Bình-Thành phố Vinh-Tỉnh Nghệ An
Tel : 0383857070 - fax: 0383857042 - Email: cdspnghean@.hn.vnn.vn