Xem chi tiết bản ghi biên mục
Nhan đề Thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở lớp mẫu giáo ghép vùng dân tộc thiểu số
Tác giả Lý Thị Hằng
Dữ liệu số
Loại file Mô tả Tải xuống
Số đăng ký cá biệt
STT Số cá biệt Trạng thái còn Kho Tình trạng Hạn trả
1 MN.009162 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
2 MN.009163 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
3 MN.009164 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
4 MN.009165 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
5 MN.009166 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
Biểu ghi MARC21 [Xem]
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Danh mục sách mới
Chọn trang:
1. Số đỏ/Vũ Trọng Phụng Chi tiết
2. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sán Việt Nam Chi tiết
3. (N/A) Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II Chi tiết
5. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II Chi tiết
Liên kết website