Xem chi tiết bản ghi biên mục
Nhan đề Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II
Tác giả
Dữ liệu số
Loại file Mô tả Tải xuống
Số đăng ký cá biệt
STT Số cá biệt Trạng thái còn Kho Tình trạng Hạn trả
1 MC.032650 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
2 MC.032651 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
3 MC.032652 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
4 MC.032653 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
5 MC.032654 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
6 MC.032655 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
7 MC.032656 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
8 MC.032657 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
9 MC.032658 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
10 MC.032659 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
11 MC.032660 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
12 MC.032661 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
13 MC.032662 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
14 MC.032663 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
15 MC.032664 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
16 MC.032665 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
17 MC.032666 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
18 MC.032667 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
19 MC.032668 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
20 MC.032669 Còn trong kho Kho Mượn Sẵn sàng lưu thông
Biểu ghi MARC21 [Xem]
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Danh mục sách mới
Chọn trang:
1. Số đỏ/Vũ Trọng Phụng Chi tiết
2. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sán Việt Nam Chi tiết
3. (N/A) Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II Chi tiết
5. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II Chi tiết
Liên kết website