Xem chi tiết bản ghi biên mục
Nhan đề Những sáng kiến kinh nghiệm chọn lọc nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ: Dành cho giáo viên mầm non
Tác giả Phan Lan Anh, Lý Thị Hằng
Dữ liệu số
Loại file Mô tả Tải xuống
Số đăng ký cá biệt
STT Số cá biệt Trạng thái còn Kho Tình trạng Hạn trả
1 MN.009052 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
2 MN.009053 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
3 MN.009054 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
4 MN.009055 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
5 MN.009056 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
6 MN.009057 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
7 MN.009058 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
8 MN.009059 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
9 MN.009060 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
10 MN.009061 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
11 MN.009062 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
12 MN.009063 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
13 MN.009064 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
14 MN.009065 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
15 MN.009066 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
16 MN.009067 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
17 MN.009068 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
18 MN.009069 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
19 MN.009070 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
20 MN.009071 Còn trong kho Kho sách mầm non Sẵn sàng lưu thông
Biểu ghi MARC21 [Xem]
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Danh mục sách mới
Chọn trang:
1. Thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở lớp mẫu giáo ghép vùng dân tộc thiểu số/Lý Thị Hằng Chi tiết
2. Tuyển chọn thơ ca, truyện kể chủ đề bản thân và các mối quan hệ xã hội Chi tiết
3. Thơ dành cho nhà trẻ/Nguyễn Thị Mai Chi Chi tiết
4. Một số văn bản pháp quy về giáo dục mầm non/Phan Lan Anh, Trần Thu Hòa Chi tiết
5. Những sáng kiến kinh nghiệm chọn lọc nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ/Phan Lan Anh, Lý Thị Hằng Chi tiết
Liên kết website
THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN - NGHE AN TEACHER TRAINING COLLEGE (NTTC)
Cơ sở1: Km số 5 - Đường Lê Viết Thuật - Xã Hưng lộc- Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ An
Cơ sở 2: Số 63C - Lê Hồng Phong - Phường Hưng Bình-Thành phố Vinh-Tỉnh Nghệ An
Tel : 0383857070 - fax: 0383857042 - Email: cdspnghean@.hn.vnn.vn