Bộ sưu tập opac
Bộ sưu tập    1 trang
Tổng số: (100)    [In kết quả]   [Lưu kết quả]   [Lưu Marc21]   [Lưu Marc21XML]    [Chọn tất]
1. Hình thức âm nhạc:Giáo trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở hệ cao đẳng sư phạm/Nguyễn Thị Nhung.-Hà nội:Giáo dục,2000.-1996 tr.;24cm  Chi tiết
2. Giáo trình âm nhạc cổ truyền Việt Nam:Giáo trình CĐSP/Nguyễn Thúy Loan.-Hà nội:Đại học sư phạm,2005.-255 tr;24cm(Bộ giáo dục và đào tạo. Dự án đào tạo giáo viên THCS)  Chi tiết
3. Âm nhạc và Mỹ Thuật 8/Hoàng Long, Đàm Luyện, Nguyễn Quốc Toản.-Tái bản lần 2.-Hà nội:Giáo dục,2006.-176 tr.;24 cm  Chi tiết
4. Hướng dẫn dạy và học đàn organ/Xuân Tứ.-Hà nội:Âm nhạc,2002.-180 tr;27cm  Chi tiết
5. Âm nhạc và mỹ thuật 6/Hoàng Long, Đàm Luyện chủ biên; Lê Minh Châu, Nguyễn Quốc Toản.-Tái bản lần thứ 2.-Hà nội:Giáo dục,2006.-164 tr.;24cm  Chi tiết
6. Trinh Công Sơn một người thơ cổ, một cõi đi về/Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Thụy, Đoàn Tử Huyến: Sưu tầm và biên soạn.-Hà nội:Âm nhạc,2001.-518 tr;21cm  Chi tiết
7. Âm nhạc 9:Sách giáo viên/Hoàng Long, Hoàng Lân, Lê Minh Châu.-Tái bản lần 1.-Hà nội:Giáo dục,2006.-63 tr.;24 cm  Chi tiết
8. Âm nhạc 6:Sách giáo viên/Hoàng Long (ch.b.), Lê Minh Châu.-Tái bản lần thứ 4.-Hà nội:Giáo dục,2006.-103 tr.;24 cm  Chi tiết
9. Âm nhạc và mĩ thuật 8/Hoàng Long, Đàm Luyện (tổng ch.b.), Nguyễn Quốc Toản (ch.b.)....-Tái bản lần thứ 1.-Hà nội:Giáo dục,2004.-176 tr.;24 cm  Chi tiết
10. 22 Bài hát Trung học cơ sở:Dùng cho học sinh và giáo viên Trung học cơ sở/Trần Cường, Cao Minh Khanh.-Hà nội:Giáo dục,1998.-64 tr.;21cm  Chi tiết
11. Giáo dục âm nhạc:Sách dùng cho Khoa Giáo dục Mầm non/Phạm Thị Hoà, Ngô Thị Nam.-Hà nội:Đại học sư phạm,2009.-170tr.;24cm  Chi tiết
12. Giáo dục âm nhạc:Sách dùng cho Khoa Giáo dục Mầm non/Phạm Thị Hoà, Ngô Thị Nam.-Hà nội:Đại học sư phạm,2009.-170tr.;24cm  Chi tiết
13. Thơ tình của núi:60 ca khúc phát triển dân ca các dân tộc Việt Nam/Đào Ngọc Dung: sưu tầm, tuyển chọn.-Hà nội:Âm nhạc,2003.-102 tr;27cm  Chi tiết
14. Âm nhạc và Mĩ thuật 9/Hoàng Long, Lê Minh Châu, Hoàng Lân...-Hà nội:Giáo dục,2006.-128 tr.;24cm  Chi tiết
15. Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc:Tài liệu đào tạo giáo viên/Hoàng Long: chủ biên, Đặng Văn Bông, Trần Dũng....-Hà nội:Giáo dục,2007.-323 tr;29 cm  Chi tiết
16. Âm nhạc:Sách giáo viên/Hoàng Long, Lê Minh Châu, Hoàng Lân...-Hà nội:Giáo dục,2006.-128 tr.;24cm  Chi tiết
17. Thiết kế bài giảng âm nhạc 7/Lê Anh Tuấn.-Hà nội:Hà nội,2003.-111 tr.;24 cm  Chi tiết
18. Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp chủ đề/Lê Thị Ánh Tuyết, Lê Thu Hương, Lý Thu Hiền....-Hà nội:Giáo dục,2006.-131tr.;24cm  Chi tiết
19. Trẻ mầm non ca hát:Tuyển tập bài hát nhà trẻ, mẫu giáo/Hoàng Văn Yến.-Hà nội:Âm nhạc,2002.-168 tr.;27 cm  Chi tiết
20. Tập bài hát hoa bé ngoan/Hoàng Văn Yến.-Tái bản lần 4.-Hà nội:Giáo duc,2010.-47 tr;19cm  Chi tiết
21. Phương pháp dạy và học đàn phím điện tử/Nguyễn Xuân Tứ.-Hà nội:Đại học sư phạm,2005.-285 tr;24cm  Chi tiết
22. Giáo trình thực hành sư phạm âm nhạc/Hoàng long, Hoàng lân.-Hà nội:Đại học Sư phạm,2007.-132 tr.;24cm  Chi tiết
23. Giáo trình đọc ghi nhạc:Sách dùng cho các trường CĐSP/Phan Thanh Vân, Nguyễn Hoành Thông.-Hà nội:Đại học sư phạm,2007.-128 tr;24cm  Chi tiết
24. Giáo trình âm nhạc và múa:Dành cho hệ cao đẳng Sư phạm mầm non/Lê Đức Sang, Hoàng Công Dụng, Trịnh Hoài Thu.-Hà nội:Giáo dục,2008.-139 tr.;24 cm  Chi tiết
25. Về quê:60 ca khúc phát triển dân ca người Việt/Đào Ngọc Dung.-Hà nội:Âm nhạc,2002.-91 tr;27cm  Chi tiết
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Danh mục sách mới
Chọn trang:
1. Hướng dẫn học khoa học 4 : Tập 1 Chi tiết
2. Hướng dẫn học tự nhiên và xã hội 2/H 556 D Chi tiết
3. (N/A) Chi tiết
4. Hướng dẫn học tự nhiên và xã hội 3 : Tập 2/H 556 D Chi tiết
5. Hướng dẫn học tự nhiên và xã hội 3 : Tập 1 Chi tiết
Liên kết website