Bộ sưu tập opac
Bộ sưu tập    1 trang
Tổng số: (100)    [In kết quả]   [Lưu kết quả]   [Lưu Marc21]   [Lưu Marc21XML]    [Chọn tất]
1. Hình thức âm nhạc:Giáo trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở hệ cao đẳng sư phạm/Nguyễn Thị Nhung.-Hà nội:Giáo dục,2000.-1996 tr.;24cm  Chi tiết
2. Giáo trình âm nhạc cổ truyền Việt Nam:Giáo trình CĐSP/Nguyễn Thúy Loan.-Hà nội:Đại học sư phạm,2005.-255 tr;24cm(Bộ giáo dục và đào tạo. Dự án đào tạo giáo viên THCS)  Chi tiết
3. Âm nhạc và Mỹ Thuật 8/Hoàng Long, Đàm Luyện, Nguyễn Quốc Toản.-Tái bản lần 2.-Hà nội:Giáo dục,2006.-176 tr.;24 cm  Chi tiết
4. Hướng dẫn dạy và học đàn organ/Xuân Tứ.-Hà nội:Âm nhạc,2002.-180 tr;27cm  Chi tiết
5. Âm nhạc và mỹ thuật 6/Hoàng Long, Đàm Luyện chủ biên; Lê Minh Châu, Nguyễn Quốc Toản.-Tái bản lần thứ 2.-Hà nội:Giáo dục,2006.-164 tr.;24cm  Chi tiết
6. Trinh Công Sơn một người thơ cổ, một cõi đi về/Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Thụy, Đoàn Tử Huyến: Sưu tầm và biên soạn.-Hà nội:Âm nhạc,2001.-518 tr;21cm  Chi tiết
7. Âm nhạc 9:Sách giáo viên/Hoàng Long, Hoàng Lân, Lê Minh Châu.-Tái bản lần 1.-Hà nội:Giáo dục,2006.-63 tr.;24 cm  Chi tiết
8. Âm nhạc 6:Sách giáo viên/Hoàng Long (ch.b.), Lê Minh Châu.-Tái bản lần thứ 4.-Hà nội:Giáo dục,2006.-103 tr.;24 cm  Chi tiết
9. Âm nhạc và mĩ thuật 8/Hoàng Long, Đàm Luyện (tổng ch.b.), Nguyễn Quốc Toản (ch.b.)....-Tái bản lần thứ 1.-Hà nội:Giáo dục,2004.-176 tr.;24 cm  Chi tiết
10. 22 Bài hát Trung học cơ sở:Dùng cho học sinh và giáo viên Trung học cơ sở/Trần Cường, Cao Minh Khanh.-Hà nội:Giáo dục,1998.-64 tr.;21cm  Chi tiết
11. Giáo dục âm nhạc:Sách dùng cho Khoa Giáo dục Mầm non/Phạm Thị Hoà, Ngô Thị Nam.-Hà nội:Đại học sư phạm,2009.-170tr.;24cm  Chi tiết
12. Giáo dục âm nhạc:Sách dùng cho Khoa Giáo dục Mầm non/Phạm Thị Hoà, Ngô Thị Nam.-Hà nội:Đại học sư phạm,2009.-170tr.;24cm  Chi tiết
13. Thơ tình của núi:60 ca khúc phát triển dân ca các dân tộc Việt Nam/Đào Ngọc Dung: sưu tầm, tuyển chọn.-Hà nội:Âm nhạc,2003.-102 tr;27cm  Chi tiết
14. Âm nhạc và Mĩ thuật 9/Hoàng Long, Lê Minh Châu, Hoàng Lân...-Hà nội:Giáo dục,2006.-128 tr.;24cm  Chi tiết
15. Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc:Tài liệu đào tạo giáo viên/Hoàng Long: chủ biên, Đặng Văn Bông, Trần Dũng....-Hà nội:Giáo dục,2007.-323 tr;29 cm  Chi tiết
16. Âm nhạc:Sách giáo viên/Hoàng Long, Lê Minh Châu, Hoàng Lân...-Hà nội:Giáo dục,2006.-128 tr.;24cm  Chi tiết
17. Thiết kế bài giảng âm nhạc 7/Lê Anh Tuấn.-Hà nội:Hà nội,2003.-111 tr.;24 cm  Chi tiết
18. Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp chủ đề/Lê Thị Ánh Tuyết, Lê Thu Hương, Lý Thu Hiền....-Hà nội:Giáo dục,2006.-131tr.;24cm  Chi tiết
19. Trẻ mầm non ca hát:Tuyển tập bài hát nhà trẻ, mẫu giáo/Hoàng Văn Yến.-Hà nội:Âm nhạc,2002.-168 tr.;27 cm  Chi tiết
20. Tập bài hát hoa bé ngoan/Hoàng Văn Yến.-Tái bản lần 4.-Hà nội:Giáo duc,2010.-47 tr;19cm  Chi tiết
21. Phương pháp dạy và học đàn phím điện tử/Nguyễn Xuân Tứ.-Hà nội:Đại học sư phạm,2005.-285 tr;24cm  Chi tiết
22. Giáo trình thực hành sư phạm âm nhạc/Hoàng long, Hoàng lân.-Hà nội:Đại học Sư phạm,2007.-132 tr.;24cm  Chi tiết
23. Giáo trình đọc ghi nhạc:Sách dùng cho các trường CĐSP/Phan Thanh Vân, Nguyễn Hoành Thông.-Hà nội:Đại học sư phạm,2007.-128 tr;24cm  Chi tiết
24. Giáo trình âm nhạc và múa:Dành cho hệ cao đẳng Sư phạm mầm non/Lê Đức Sang, Hoàng Công Dụng, Trịnh Hoài Thu.-Hà nội:Giáo dục,2008.-139 tr.;24 cm  Chi tiết
25. Về quê:60 ca khúc phát triển dân ca người Việt/Đào Ngọc Dung.-Hà nội:Âm nhạc,2002.-91 tr;27cm  Chi tiết
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Danh mục sách mới
Chọn trang:
1. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sán Việt Nam Chi tiết
2. (N/A) Chi tiết
3. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II Chi tiết
4. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II Chi tiết
5. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II Chi tiết
Liên kết website
THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN - NGHE AN TEACHER TRAINING COLLEGE (NTTC)
Cơ sở1: Km số 5 - Đường Lê Viết Thuật - Xã Hưng lộc- Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ An
Cơ sở 2: Số 63C - Lê Hồng Phong - Phường Hưng Bình-Thành phố Vinh-Tỉnh Nghệ An
Tel : 0383857070 - fax: 0383857042 - Email: cdspnghean@.hn.vnn.vn